Loopbaanoriëntatie
en begeleiding
achtergrond

Elzendaalcollege: loopbaanoriëntatie en -begeleiding van uw kind(eren)

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) staat volop in de belangstelling. In het verleden was LOB vooral gericht op het maken van de juiste studie- en beroepskeuze, maar de laatste jaren zijn bedrijven, beroepen en opleidingen continu in verandering. Het is aan de werknemer om daarop te reageren en loopbaankeuzes te maken wanneer dat nodig is. Het maken van loopbaankeuzes is een doorlopend proces dat steeds bijgestuurd moet worden.

Loopbaankeuzes lopen als een rode draad door de gehele (school)loopbaan, daarom is LOB de rode draad in het voortgezet onderwijs. Zowel voor vmbo-leerlingen als voor havo- en vwo-leerlingen is het van belang dat er vroeg wordt gestart met LOB. Vaak kiezen leerlingen in de 2e klas van het vmbo en in de 3e klas van havo/vwo een profiel/vakkenpakket en in de 4e,5e of 6e voor een vervolgopleiding. Omdat vmbo leerlingen relatief jong zijn en er in korte tijd veel keuzes gemaakt moeten worden is het voor hen essentieel dat zij hier goed in begeleid worden bij het opdoen van loopbaanervaringen en het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Dit geldt natuurlijk ook voor de havo of vwo leerlingen, hoewel zij iets langer de tijd hebben.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is bedoeld om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Die competenties bieden handvatten zodat leerlingen op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken, voor nu en in hun toekomstige loopbaan. Daarom staat LOB in de gehele schoolperiode centraal bij onze school.

Alle scholen zijn verplicht om hier aandacht aan te besteden en daarom moeten alle leerlingen dus aan de slag met LOB, maar natuurlijk wel op een manier die bij hen past.