Privacy en Disclaimer

Privacy

Het Elzendaalcollege staat onder het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO handelt conform de AVG.

Het binnen de vereniging vigerende privacyreglement is nog geënt op de WBP. Momenteel vindt er een herijking van het reglement plaats op grond van de AVG.

Download hier het Privacyreglement van de vereniging.

Disclaimer

Het Elzendaalcollege publiceert op deze website ter informatie teksten, afbeeldingen en beeldmateriaal. Het Elzendaalcollege behoudt zich daarbij het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website van het Elzendaalcollege wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie staan. Indien dit het geval zou zijn, stelt de redactie het zeer op prijs hierop geattendeerd te worden via het adres info@elzendaalcollege.nl. 

Beperkte aansprakelijkheid

Het Elzendaalcollege spant zich in om de inhoud van de website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle bedragen en cijfers op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Het Elzendaalcollege is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op de website van het Elzendaalcollege worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.